پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منوي اصلي

  ستاد توسعه فناوري

   ستادهاي توسعه فناوري توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ايجاد و ساماندهي مي‌شوند.

  وظايف ستادها

  • تصويب اهداف، راهبردها و سياستهاي کلان و برنامه‌هاي ملي توسعه فناوري درکشور
  • تقسيم وظايف کلي دستگاه‌ها و تعيين مأموريت‌هاي بخشي و هماهنگي آنها در قالب برنامه بلندمدت ملي
  • نظارت عالي بر تحقق اهداف و برنامه‌ها

  اهداف کلي ستادها در برنامه طرح‌هاي کوتاه مدت

  • هدف نهايي از اجراي طرح‌ها، توليد ثروت و رفع نيازهاي جامعه است.
  • همکاري بين دستگاه‌ها، نهادها و همکاري بين رشته‌اي و بين‌المللي و استفاده از فرصتها حتي‌الامکان در همة طرح‌ها مد نظر مي‌باشد.
  • در همه طرح‌ها، بايد تلاش شود که افق روشني براي تکميل زنجيرة ثمردهي و دستيابي به بازار موجود باشد.
  • به منظور جلوگيري از فعاليت‌هاي پراکنده و انجام پروژه‌هاي نامطلوب، ايجاد نظام ارزيابي و نظارت بر انتخاب و اجراي طرح‌ها، مورد تأکيد ستاد مي‌باشد و پيگيري اجراي طرح‌ها تا رسيدن به دستاوردها، مورد نظر و اقدام خواهد بود.

  5.3.12.0
  V5.3.12.0